301,29  / month

PLA SEO Professional

  • Tècnic propi
  • Estudi de keywords
  • Actualització de codi
  • Optimització web
  • Seguiment i control
  • Indexació de la web
  • Alta en directoris
  • Gestió de backlinks (les despeses dels backlinks no estan incloses)
  • 2 entrades de Blog/Mes de 400 paraules mínim
  • Informe Mensual